سبد خرید
 • دامنه
 • میزبانی وب
  • - نمایندگی هاست لینوکس
  • - نمایندگی هاست لینوکس ایران
  • - نمایندگی هاست وردپرس
  • - نمایندگی هاست ویندوز
  • - نمایندگی هاست ویندوز ایران
  • - هاست دانلود
  • - هاست لینوکس ECO
  • - هاست لینوکس PRO
  • - هاست لینوکس PRO ایران
  • - هاست لینوکس VIP
  • - هاست لینوکس ایران
  • - هاست وردپرس
  • - هاست ووکامرس
  • - هاست ویندوز
  • - هاست ویندوز ایران
  • - هاست پایتون
 • گواهینامه امنیتی
 • سرور مجازی
  • پیشنهادات ویژه سرور مجازی
  • - سرور مجازی ویندوز NVMe
  • - سرور مجازی لینوکس NVMe
  • - سرور مجازی اوبونتو دسکتاپ
  • - سرور مجازی ترید
  • - سرور مجازی روزانه
  • - سرور مجازی سایبرپنل جدید
  • - سرور مجازی لینوکس
  • - سرور مجازی لینوکس ایران
  • - سرور مجازی ماین کرفت
  • - سرور مجازی هاستینگ
  • - سرور مجازی ویندوز
  • - سرور مجازی ویندوز ایران
  • - سرور مجازی کنفرانس
 • قالب وردپرس
 • سایت ساز جدید
 • نمایندگی هاست لینوکس
 • نمایندگی هاست لینوکس ایران
 • نمایندگی هاست وردپرس
 • نمایندگی هاست ویندوز
 • نمایندگی هاست ویندوز ایران
 • هاست دانلود
 • هاست لینوکس ECO
 • هاست لینوکس PRO
 • هاست لینوکس PRO ایران
 • هاست لینوکس VIP
 • هاست لینوکس ایران
 • هاست وردپرس
 • هاست ووکامرس
 • هاست ویندوز
 • هاست ویندوز ایران
 • هاست پایتون
 • سرور مجازی ویندوز NVMe
 • سرور مجازی لینوکس NVMe
 • سرور مجازی اوبونتو دسکتاپ
 • سرور مجازی ترید
 • سرور مجازی روزانه
 • سرور مجازی سایبرپنل
 • سرور مجازی لینوکس
 • سرور مجازی لینوکس ایران
 • سرور مجازی ماین کرفت
 • سرور مجازی هاستینگ
 • سرور مجازی ویندوز
 • سرور مجازی ویندوز ایران
 • سرور مجازی کنفرانس
 • پیشنهادات ویژه سرور مجازی
ابتدا سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنید...

Reseller 1 هاست

ماهیانه 2,060,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 5 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 50 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 5 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 2 هاست

ماهیانه 2,680,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 10 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 100 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 10 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 3 هاست

ماهیانه 3,900,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 20 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 200 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 20 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 4 هاست

ماهیانه 4,660,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 30 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 300 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 30 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 5 هاست

ماهیانه 5,810,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 45گیگا بایت
ترافیک ماهانه 450 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 45 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 6 هاست

ماهیانه 6,960,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 60 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 600 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 60 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 1 هاست ایران

ماهیانه 1,820,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 5 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 50 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 5 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 2 هاست ایران

ماهیانه 2,440,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 10 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 100 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 10 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 3 هاست ایران

ماهیانه 3,660,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 20 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 200 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 20 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 4 هاست ایران

ماهیانه 4,420,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 30 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 300 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 30 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 5 هاست ایران

ماهیانه 5,650,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 45گیگا بایت
ترافیک ماهانه 450 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 45 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 6 هاست ایران

ماهیانه 6,720,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 60گیگا بایت
ترافیک ماهانه 600 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 60 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

نمایندگی هاست وردپرس 1

ماهیانه 3,040,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 10 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
اکانت قابل میزبانی 5 عدد
حافظه NVMe
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

نمایندگی هاست وردپرس 2

ماهیانه 4,560,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 20 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 200 گیگابایت
اکانت قابل میزبانی 10 عدد
حافظه NVMe
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

نمایندگی هاست وردپرس 3

ماهیانه 6,090,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 30 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 300 گیگابایت
اکانت قابل میزبانی 15 عدد
حافظه NVMe
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

نمایندگی هاست وردپرس 4

ماهیانه 7,620,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 40 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 400 گیگابایت
اکانت قابل میزبانی 20 عدد
حافظه NVMe
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

نمایندگی هاست وردپرس 5

ماهیانه 15,270,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 80 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 800 گیگابایت
اکانت قابل میزبانی 60 عدد
حافظه NVMe
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller Win 1

ماهیانه 1,670,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 5 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 50 گیگ ابایت
کنترل پنل پلسک 18
تعداد دامنه های میزبانی 5
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller Win 2

ماهیانه 2,270,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 10 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 100 گیگا بایت
کنترل پنل پلسک 18
تعداد دامنه های میزبانی 10
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller Win 3

ماهیانه 3,800,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 20 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 200 گیگا بایت
کنترل پنل پلسک 18
اکانت قابل میزبانی 20 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller Win 4

ماهیانه 4,560,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 30 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 300 گیگا بایت
کنترل پنل پلسک 18
اکانت قابل میزبانی 30 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller Win 5

ماهیانه 5,790,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 45 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 450 گیگا بایت
کنترل پنل پلسک 18
اکانت قابل میزبانی 45 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller Win 6

ماهیانه 6,860,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 60 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 600 گیگا بایت
کنترل پنل پلسک 18
اکانت قابل میزبانی 60 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 1 هاست ویندوز ایران

ماهیانه 1,490,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 5 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 50 گیگ ابایت
کنترل پنل پلسک 18
تعداد دامنه های میزبانی 5
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 2 هاست ویندوز ایران

ماهیانه 2,040,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 10 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 100 گیگا بایت
کنترل پنل پلسک 18
تعداد دامنه های میزبانی 10
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 3 هاست ویندوز ایران

ماهیانه 3,420,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 20 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 200 گیگا بایت
کنترل پنل پلسک 18
اکانت قابل میزبانی 20 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 4 هاست ویندوز ایران

ماهیانه 4,110,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 30 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 300 گیگا بایت
کنترل پنل پلسک 18
اکانت قابل میزبانی 30 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 5 هاست ویندوز ایران

ماهیانه 5,210,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 45 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 450 گیگا بایت
کنترل پنل پلسک 18
اکانت قابل میزبانی 45 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 6 هاست ویندوز ایران

ماهیانه 5,840,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 60 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 600 گیگا بایت
کنترل پنل پلسک 18
اکانت قابل میزبانی 60 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

هاست دانلود 1

فضای میزبانی 5 گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
دامنه های میزبانی 1 عدد
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
حافظه SSD
موقعیت ایران

هاست دانلود 2

ماهیانه 800,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 15 گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
دامنه های میزبانی 1 عدد
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
حافظه SSD
موقعیت ایران

هاست دانلود 3

ماهیانه 1,390,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 45 گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
دامنه های میزبانی 1 عدد
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
حافظه SSD
موقعیت ایران

هاست دانلود 4

ماهیانه 2,230,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 100 گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
دامنه های میزبانی 1 عدد
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
حافظه SSD
موقعیت ایران

هاست تست رایگان - دانلود

فضای میزبانی 2 گیگابایت
ترافیک 2 گیگابایت
تعداد اکانت FTP نامحدود
دامنه های میزبانی 1 عدد
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
حافظه SSD
موقعیت ایران

Eco 1 هاست

فضای میزبانی 200 مگابایت
ترافیک ماهانه 4 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 2 هاست

فضای میزبانی 500 مگابایت
ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 3 هاست

ماهیانه 590,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 4 هاست

ماهیانه 710,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه 40 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 5 هاست

ماهیانه 810,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه 60 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 6 هاست

ماهیانه 900,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

سرویس تست رایگان - Eco

فضای میزبانی 500 مگابایت
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB

Pro 1 هاست

ماهیانه 1,670,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه 60 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 2 هاست

ماهیانه 2,130,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 3 هاست

ماهیانه 3,050,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 10000 مگابایت
ترافیک ماهانه 200 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 4 هاست

ماهیانه 3,500,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 15000 مگابایت
ترافیک ماهانه 300 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 5 هاست

ماهیانه 4,110,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 20000 مگابایت
ترافیک ماهانه 400 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 6 هاست

ماهیانه 5,020,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 30000 مگابایت
ترافیک ماهانه 600 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

سرویس تست رایگان - Pro

فضای میزبانی 500 مگابایت
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB

Pro 1 هاست ایران

ماهیانه 1,370,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه 30 گیگا بایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 2 هاست ایران

ماهیانه 1,670,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه 50 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 3 هاست ایران

ماهیانه 2,440,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 10000 مگابایت
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 4 هاست ایران

ماهیانه 2,750,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 15000 مگابایت
ترافیک ماهانه 150 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 5 هاست ایران

ماهیانه 3,350,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 20000 مگابایت
ترافیک ماهانه 200 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 6 هاست ایران

ماهیانه 3,960,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 30000 مگابایت
ترافیک ماهانه 300 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

سرویس تست رایگان- Pro

فضای میزبانی 500 مگابایت
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB

VIP 1 هاست لینوکس

فضای میزبانی 100 گیگا بایت
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

VIP 2 هاست لینوکس

فضای میزبانی 200 گیگا بایت
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

VIP 3 هاست لینوکس

فضای میزبانی 300 گیگا بایت
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 1 هاست ایران

فضای میزبانی 200 مگابایت
ترافیک ماهانه 2 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 2 هاست ایران

فضای میزبانی 500 مگابایت
ترافیک ماهانه 5 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 3 هاست ایران

ماهیانه 520,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه 10گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 4 هاست ایران

ماهیانه 630,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 5 هاست ایران

ماهیانه 730,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه 30 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 6 هاست ایران

ماهیانه 810,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه 50 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

سرویس تست رایگان

فضای میزبانی 500 مگابایت
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB

هاست وردپرس 1

ماهیانه 1,520,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل cPanel
لوکیشن ایران/ اروپا
وب سرور لایت اسپید
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

هاست وردپرس 2

ماهیانه 1,990,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل cPanel
لوکیشن ایران/ اروپا
وب سرور لایت اسپید
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

هاست وردپرس 3

ماهیانه 2,580,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 6000 مگابایت
ترافیک ماهانه 60 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل cPanel
لوکیشن ایران/ اروپا
وب سرور لایت اسپید
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

هاست وردپرس 4

ماهیانه 3,040,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 15000 مگابایت
ترافیک ماهانه 150 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل cPanel
لوکیشن ایران/ اروپا
وب سرور لایت اسپید
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

هاست وردپرس 5

ماهیانه 3,350,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 30000 مگابایت
ترافیک ماهانه 300 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل cPanel
لوکیشن ایران/ اروپا
وب سرور لایت اسپید
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

هاست وردپرس 6

ماهیانه 4,570,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 50000 مگابایت
ترافیک ماهانه 500 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل cPanel
لوکیشن ایران/ اروپا
وب سرور لایت اسپید
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

سرویس تست رایگان- Wordpress

فضای میزبانی 500مگابایت
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
لوکیشن ایران/ اروپا
وب سرور لایت اسپید
دیتابیس MySQL/ MariaDB

هاست ووکامرس 1

ماهیانه 1,550,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 1000 مگابایت
رم 1.5 گیگ بایت
پردازنده 2 هسته
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 1 عدد
پارک دامنه نامحدود
لوکیشن آلمان
بک آپ گیری روزانه

هاست ووکامرس 2

ماهیانه 2,060,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 2000 مگابایت
رم 2 گیگا بایت
پردازنده 2 هسته
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 1 عدد
پارک دامنه نامحدود
لوکیشن آلمان
بک آپ گیری روزانه

هاست ووکامرس 3

ماهیانه 2,590,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 5000 مگابایت
رم 2.5 گیگا بایت
پردازنده 2 هسته
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 1 عدد
پارک دامنه نامحدود
لوکیشن آلمان
بک آپ گیری روزانه

هاست ووکامرس 4

ماهیانه 2,940,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 10000 مگابایت
رم 3 گیگ بایت
پردازنده 3 هسته
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
لوکیشن آلمان
بک آپ گیری روزانه

هاست ووکامرس 5

ماهیانه 3,460,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 20000 مگابایت
رم 3.5 گیگ بایت
پردازنده 3 هسته
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
لوکیشن آلمان
بک آپ گیری روزانه

هاست ووکامرس 6

ماهیانه 4,500,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 40000 مگابایت
رم 4 گیگ بایت
پردازنده 3 هسته
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
لوکیشن آلمان
بک آپ گیری روزانه

Win 1 هاست

فضای میزبانی 500 مگابایت
ترافیک ماهانه 5 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دامنه های میزبانی 2
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Win 2 هاست

ماهیانه 640,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دامنه های میزبانی 2
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Win 3 هاست

ماهیانه 790,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دامنه های میزبانی 2
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Win 4 هاست

ماهیانه 920,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه 30 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دامنه های میزبانی 2
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Win 5 هاست

ماهیانه 1,060,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه 50 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دامنه های میزبانی 2
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Win 6 هاست

ماهیانه 1,200,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 10000 مگابایت
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دامنه های میزبانی 2
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Win 1 هاست ایران

فضای میزبانی 500 مگابایت
ترافیک ماهانه 5 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دامنه های میزبانی 2
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Win 2 هاست ایران

ماهیانه 580,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دامنه های میزبانی 2
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Win 3 هاست ایران

ماهیانه 710,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دامنه های میزبانی 2
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Win 4 هاست ایران

ماهیانه 820,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه 30 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دامنه های میزبانی 2
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Win 5 هاست ایران

ماهیانه 960,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه 50 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دامنه های میزبانی 2
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Win 6 هاست ایران

ماهیانه 1,080,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 10000 مگابایت
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دامنه های میزبانی 2
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

هاست پایتون 1

ماهیانه 1,800,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه 30 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ گیری روزانه

هاست پایتون 2

ماهیانه 2,110,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه 60 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ گیری روزانه

هاست پایتون 3

ماهیانه 2,420,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه 120 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ گیری روزانه

هاست پایتون 4

ماهیانه 2,720,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه 250 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ گیری روزانه

هاست پایتون 5

ماهیانه 3,030,000ریال (در خرید سالانه)
فضای میزبانی 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه 500 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ گیری روزانه

سرویس تست رایگان - پایتون

فضای میزبانی 500 مگابایت
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
هارد NVMe
دیتابیس MySQL/ MariaDB

RapidSSL

رمزگذاری تا 256 بیت
راه اندازی 1-2 ساعت
رمز گذاری یک دامنه
سازگار با 99% مرورگر ها
قفل امنیتی مرورگر
راه اندازی و نصب آسان
نشان امنیت وب سایت استاتیک
مهلت پیکربندی تا 15 روز پس از فعال سازی
گارانتی 10000 دلار

RapidSSL Wildcard

رمزگذاری تا 256 بیت
راه اندازی 1-2 ساعت
رمز گذاری دامنه و زیر دامنه ها
سازگار با 99% مرورگر ها
قفل امنیتی مرورگر
راه اندازی و نصب آسان
نشان امنیت وب سایت استاتیک
مهلت پیکربندی تا 15 روز پس از فعال سازی
گارانتی 5000 دلار

QuickSSL

رمزگذاری تا 256 بیت
راه اندازی 10 دقیقه
رمز گذاری یک دامنه
سازگار با 99% مرورگر ها
قفل امنیتی مرورگر
راه اندازی و نصب آسان
نشان امنیت وب سایت استاتیک
مهلت پیکربندی تا 15 روز پس از فعال سازی
گارانتی 100000 دلار

QuickSSL Premium

رمزگذاری تا 256 بیت
راه اندازی 10 دقیقه
رمز گذاری یک دامنه
سازگار با 99% مرورگر ها
قفل امنیتی مرورگر
راه اندازی و نصب آسان
نشان امنیت وب سایت دینامیک
مهلت پیکربندی تا 15 روز پس از فعال سازی
گارانتی 500000 دلار

Sectigo Essential

تخفیف 25 درصدی
رمزگذاری تا 256 بیت
راه اندازی 1-2 ساعت
رمز گذاری یک دامنه
سازگار با 99% مرورگر ها
قفل امنیتی مرورگر
راه اندازی و نصب آسان
نشان امنیت وب سایت استاتیک
مهلت پیکربندی تا 15 روز پس از فعال سازی
گارانتی 10000 دلار

Sectigo Instant

رمزگذاری تا 256 بیت
راه اندازی 1-2 روز
رمز گذاری یک دامنه
سازگار با 99% مرورگر ها
قفل امنیتی مرورگر
راه اندازی و نصب آسان
نشان امنیت وب سایت دینامیک
مهلت پیکربندی تا 15 روز پس از فعال سازی
گارانتی 50000 دلار

Sectigo Essential Wildcard

رمزگذاری تا 256 بیت
راه اندازی 1-2 روز
رمز گذاری دامنه و زیر دامنه
سازگار با 99% مرورگر ها
قفل امنیتی مرورگر
راه اندازی و نصب آسان
نشان امنیت وب سایت استاتیک
مهلت پیکربندی تا 15 روز پس از فعال سازی
گارانتی 10000 دلار

سرور مجازی ویندوز 1 NVMe

ماهیانه 5,530,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 2 هسته
رم 2048 مگابایت
هارد 40 گیگابایت NVMe
ترافیک نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز 2 NVMe

ماهیانه 8,050,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 50 گیگابایت NVMe
ترافیک نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز 3 NVMe

ماهیانه 9,570,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 6144 مگابایت
هارد 60 گیگابایت NVMe
ترافیک نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز 4 NVMe

ماهیانه 10,570,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 6 هسته
رم 8192 مگابایت
هارد 70 گیگابایت NVMe
ترافیک نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز 5 NVMe

ماهیانه 13,090,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 6 هسته
رم 12288 مگابایت
هارد 80 گیگابایت NVMe
ترافیک نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز 6 NVMe

ماهیانه 15,610,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 8 هسته
رم 16384 مگابایت
هارد 100 گیگابایت
ترافیک نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس 1 NVMe

ماهیانه 5,530,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 2 هسته
رم 2048 مگابایت
هارد 30 گیگابایت NVMe
ترافیک نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس 2 NVMe

ماهیانه 8,050,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 40 گیگابایت NVMe
ترافیک نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس 3 NVMe

ماهیانه 9,570,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 6 هسته
رم 6144 مگابایت
هارد 50 گیگابایت NVMe
ترافیک نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس 4 NVMe

ماهیانه 10,570,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 6 هسته
رم 8192 مگابایت
هارد 60 گیگابایت NVMe
ترافیک نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس 5 NVMe

ماهیانه 13,090,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 6 هسته
رم 12288 مگابایت
هارد 70 گیگابایت NVMe
ترافیک نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس 6 NVMe

ماهیانه 15,610,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 8 هسته
رم 16384 مگابایت
هارد 80 گیگابایت NVMe
ترافیک نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی اوبونتو دسکتاپ 1

ماهیانه 8,050,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی اوبونتو دسکتاپ 2

ماهیانه 9,230,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 6144 مگابایت
هارد 100 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
2 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی اوبونتو دسکتاپ 3

ماهیانه 10,580,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 6 هسته
رم 8192 مگابایت
هارد 150 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی اوبونتو دسکتاپ 4

ماهیانه 13,430,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 8 هسته
رم 12288 مگابایت
هارد 200 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

Trade 1 سرور مجازی

ماهیانه 6,040,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 2 هسته
رم 2048 مگابایت
هارد 40 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
1 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

Trade 2 سرور مجازی

ماهیانه 8,560,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 60 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
2 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

Trade 3 سرور مجازی

ماهیانه 10,070,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 6144 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

Trade 4 سرور مجازی

ماهیانه 11,580,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 8192 مگابایت
هارد 100 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی روزانه 1

قیمت هفت روز 1,900,000ریال
رم 1024 مگابایت
پردازنده 2 هسته
سیستم عامل ویندوز
هارد 50 گیگابایت
ترافیک 1 ترابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی روزانه 2

قیمت هفت روز 2,590,000ریال
رم 2048 مگابایت
پردازنده 2 هسته
سیستم عامل ویندوز
هارد 65 گیگابایت
ترافیک 2 ترابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی سایبرپنل 1

ماهیانه 8,560,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
1 ترابایت سایر موقعیت ها
کنترل پنل CyberPanel
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی سایبرپنل 2

ماهیانه 10,780,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 6144 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
2 ترابایت سایر موقعیت ها
کنترل پنل CyberPanel
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی سایبرپنل 3

ماهیانه 12,420,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 8192 مگابایت
هارد 100 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
کنترل پنل CyberPanel
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی سایبرپنل 4

ماهیانه 14,610,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 6 هسته
رم 12228مگابایت
هارد 150 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
کنترل پنل CyberPanel
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس 1

ماهیانه 4,020,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 2 هسته
رم 1024 مگابایت
هارد 50 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
1 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس 2

ماهیانه 5,530,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 2 هسته
رم 2048 مگابایت
هارد 65 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
2 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس 3

ماهیانه 8,050,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس 4

ماهیانه 10,570,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 8192 مگابایت
هارد 150 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس ایران 1

ماهیانه 3,280,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 2 هسته
رم 1024 مگابایت
هارد 50 گیگابایت
ترافیک ماهانه 300 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس ایران 2

ماهیانه 4,450,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 2 هسته
رم 2048 مگابایت
هارد 65 گیگابایت
ترافیک ماهانه 500 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس ایران 3

ماهیانه 5,210,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 2 هسته
رم 2048 مگابایت
هارد 65 گیگابایت
ترافیک ماهانه 1000 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس ایران 4

ماهیانه 8,560,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
ترافیک ماهانه 1200 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس ایران 5

ماهیانه 9,650,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
ترافیک ماهانه 2000 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس ایران 6

ماهیانه 12,170,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 6144 مگابایت
هارد 100 گیگابایت
ترافیک ماهانه 2200 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس ایران 7

ماهیانه 15,540,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 6144 مگابایت
هارد 100 گیگابایت
ترافیک ماهانه 4000 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس ایران 8

ماهیانه 17,550,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 6 هسته
رم 8192 مگابایت
هارد 150 گیگابایت
ترافیک ماهانه 4200 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس ایران 9

ماهیانه 20,290,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 6 هسته
رم 8192 مگابایت
هارد 150 گیگابایت
ترافیک ماهانه 6000 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی MC-4096

ماهیانه 8,060,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 2 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 65 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
1 ترابایت سایر موقعیت ها
کنترل پنل CyberPanel
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی MC-6144

ماهیانه 9,230,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 2 هسته
رم 6144 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
2 ترابایت سایر موقعیت ها
کنترل پنل CyberPanel
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی MC-8192

ماهیانه 10,580,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 8192 مگابایت
هارد 100 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
کنترل پنل CyberPanel
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی MC-12228

ماهیانه 13,430,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 12228مگابایت
هارد 150 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
کنترل پنل CyberPanel
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی هاستینگ 1

ماهیانه 4,530,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 2 هسته
رم 1024 مگابایت
هارد 50 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
1 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی هاستینگ 2

ماهیانه 6,040,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 2 هسته
رم 2048 مگابایت
هارد 65 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
2 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی هاستینگ 3

ماهیانه 8,560,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی هاستینگ 4

ماهیانه 11,080,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 6144 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی سفارشی

ماهیانه 4,020,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده تا 8 هسته
رم تا 8 گیگابایت
هارد تا 150 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
تا 4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز 1

ماهیانه 4,020,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 2 هسته
رم 1024 مگابایت
هارد 50 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
1 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز 2

ماهیانه 5,530,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 2 هسته
رم 2048 مگابایت
هارد 65 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
2 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز 3

ماهیانه 8,050,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز 4

ماهیانه 10,570,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 8192 مگابایت
هارد 150 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز ایران 1

ماهیانه 3,280,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 2 هسته
رم 1024 مگابایت
هارد 50 گیگابایت
ترافیک ماهانه 300 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز ایران 2

ماهیانه 4,450,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 2 هسته
رم 2048 مگابایت
هارد 65 گیگابایت
ترافیک ماهانه 500 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز ایران 3

ماهیانه 5,210,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 2 هسته
رم 2048 مگابایت
هارد 65 گیگابایت
ترافیک ماهانه 1000 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز ایران 4

ماهیانه 8,560,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
ترافیک ماهانه 1200 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز ایران 5

ماهیانه 9,650,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
ترافیک ماهانه 2000 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز ایران 6

ماهیانه 12,170,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 6144 مگابایت
هارد 100 گیگابایت
ترافیک ماهانه 2200 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز ایران 7

ماهیانه 15,540,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 6144 مگابایت
هارد 100 گیگابایت
ترافیک ماهانه 4000 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز ایران 8

ماهیانه 17,550,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 6 هسته
رم 8192 مگابایت
هارد 150 گیگابایت
ترافیک ماهانه 4200 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز ایران 9

ماهیانه 20,290,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 6 هسته
رم 8192 مگابایت
هارد 150 گیگابایت
ترافیک ماهانه 6000 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی کنفرانس 1

ماهیانه 3,520,000ریال (در خرید سالانه)
تعداد کاربر همزمان 20 نفر
دسترسی ادمین در پنل ادوبی کانکت
ایجاد جلسه، کلاس آموزشی و سمینار به تعداد دلخواه
امکان ایجاد اکانت های کاربری
امکان مدیریت کاربران و گروه های کاربری
آی پی اختصاصی 1 عدد
پورت شبکه اشتراکی
تحویل فوری
پهنای باند نامحدود

سرور مجازی کنفرانس 2

ماهیانه 6,210,000ریال (در خرید سالانه)
تعداد کاربر همزمان 50 نفر
دسترسی ادمین در پنل ادوبی کانکت
ایجاد جلسه، کلاس آموزشی و سمینار به تعداد دلخواه
امکان ایجاد اکانت های کاربری
امکان مدیریت کاربران و گروه های کاربری
آی پی اختصاصی 1 عدد
پورت شبکه اشتراکی
تحویل فوری
پهنای باند نامحدود

سرور مجازی 1024

ماهیانه 3,350,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 2 هسته
رم 1024 مگابایت
هارد 50 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
1 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی 2048

ماهیانه 4,610,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 2 هسته
رم 2048 مگابایت
هارد 65 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
2 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی 4096

ماهیانه 6,710,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی 6144

ماهیانه 7,970,000ریال (در خرید سالانه)
پردازنده 4 هسته
رم 6144 مگابایت
هارد 100 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

قالبی مطابق جستجوی شما پیدا نشد...

قالب وردپرس نان و شیرینی گندم

185 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس تعمیرات موبایل آی سی

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس قطعات خودرو بینول

205 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس معماری باروک دیزاین

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس حسابداری مادیار

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس لباس الی کالکشن

205 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس فروش کامپیوتر و موبایل دنیای دیجیتال

205 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس خبری نگرش نیوز

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس طراحی سایت سینتکس

190 هزار تومان پیش نمایش

الب وردپرس فروشگاه عینک آذر اپتیک

205 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس تور و گردشگری همسفر

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس کلینیک پزشکی فروردین

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس شرکتی مشاوران برتر

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس رزومه شخصی 1

170 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس رزومه شخصی 2

170 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس سرگرمی کودک هپی کیدز

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس رژیم و برنامه غذایی سیب سبز

185 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس وبلاگ و سفرنامه همسفر

185 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس داروخانه شفا

205 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس دکوراسیون داخلی شاین دکور

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس مشاور املاک ونک

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس دمنوش پاپاتیا

185 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس فست فود روکولا

185 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس ترجمه گیومه

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس دندانپزشکی دنتال دریم

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس پت شاپ دودو

109 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس فروش ساعت کراسیو

205 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس فروشگاهی قهوه باروک

205 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس خدمات ساختمانی سازه گستر

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس چاپ سابلیمیشن تیراژ

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس خدمات خودرو آداک

185 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس گل فروشی آنلاین فلورا

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس آتلیه عکاسی تارا

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس مرکز مشاوره آذر

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس برگزاری رویداد میتینگ پلاس

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس کافی شاپ رافائل

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس زبانکده فرتاک

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس پورتفولیو نیم رخ

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس سئو اسکیما

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس مرکز ماساژ و اسپا تن آرام

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس آژانس مسافرتی آذر

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس وبینار پلاس

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس باشگاه سوارکاری خزر

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس فروشگاه لوازم صوتی های فای

205 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس آموزش برنامه نویسی سمی کالن

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس آژانس دیجیتال مارکتینگ یوز

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس کیک پزی بوغدا

185 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس سوپر مارکت آنلاین سانی مارکت

205 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس کارواش اکسیژن

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس موسسه حقوقی عدالت

190 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس فروش دوچرخه رکاب

205 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس تچهیزات پزشکی تریتا

205 هزار تومان پیش نمایش

قالب وردپرس استدیو ساخت ویدیو هیوا

پیش نمایش

سایت کاربردی

ماهیانه 2,120,000ریال (در خرید سالانه)
هاست رایگان مدیریت شده با
فضای میزبانی 2000 مگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
لوکیشن ایران/آلمان
بک آپ منظم

سایت تجاری

ماهیانه 3,260,000ریال (در خرید سالانه)
هاست رایگان مدیریت شده با
فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
لوکیشن ایران/آلمان
بک آپ منظم

سایت مینی فروشگاه

ماهیانه 5,020,000ریال (در خرید سالانه)
دامنه رایگان (.ir)
هاست رایگان مدیریت شده با
فضای میزبانی 10000 مگابایت
رم 4 گیگ بایت
پردازنده 4 هسته
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود

سایت حرفه ای

ماهیانه 10,090,000ریال (در خرید سالانه)
دامنه رایگان (ir, com)
هاست رایگان مدیریت شده با
فضای میزبانی 15000 مگابایت
رم 8 گیگ بایت
پردازنده 8 هسته
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود

سایت فروشگاهی پیشرفته

ماهیانه 16,540,000ریال (در خرید سالانه)
دامنه رایگان (ir, com)
هاست رایگان مدیریت شده با
فضای میزبانی 30000 مگابایت
رم 8 گیگ بایت
پردازنده 8 هسته
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود

مدیریت سایت و پشتیبانی

ماهیانه 150,000,000ریال (در خرید سالانه)
پشتیبانی از هاست و زیر ساخت سایت
بهبود منوی موبایل
ایجاد تغییر در چینش منو، صفحات و ...
بهبود و توسعه صفحات
بازطراحی بلاگ
توسعه فوتر/هدر
امنیت سایت

ثبت دامنه

1147
68
124013

دامنه های بیشتر

رفتن به سبد خرید

قالب وردپرس نان و شیرینی گندم

185 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس تعمیرات موبایل آی سی

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس قطعات خودرو بینول

205 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس معماری باروک دیزاین

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس حسابداری مادیار

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس لباس الی کالکشن

205 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس فروش کامپیوتر و موبایل دنیای دیجیتال

205 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس خبری نگرش نیوز

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس طراحی سایت سینتکس

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

الب وردپرس فروشگاه عینک آذر اپتیک

205 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس تور و گردشگری همسفر

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس کلینیک پزشکی فروردین

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس شرکتی مشاوران برتر

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس رزومه شخصی 1

170 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس رزومه شخصی 2

170 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس سرگرمی کودک هپی کیدز

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس رژیم و برنامه غذایی سیب سبز

185 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس وبلاگ و سفرنامه همسفر

185 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس داروخانه شفا

205 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس دکوراسیون داخلی شاین دکور

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس مشاور املاک ونک

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس دمنوش پاپاتیا

185 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس فست فود روکولا

185 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس ترجمه گیومه

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس دندانپزشکی دنتال دریم

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس پت شاپ دودو

109 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس فروش ساعت کراسیو

205 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس فروشگاهی قهوه باروک

205 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس خدمات ساختمانی سازه گستر

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس چاپ سابلیمیشن تیراژ

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس خدمات خودرو آداک

185 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس گل فروشی آنلاین فلورا

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس آتلیه عکاسی تارا

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس مرکز مشاوره آذر

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس برگزاری رویداد میتینگ پلاس

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس کافی شاپ رافائل

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس زبانکده فرتاک

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس پورتفولیو نیم رخ

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس سئو اسکیما

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس مرکز ماساژ و اسپا تن آرام

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس آژانس مسافرتی آذر

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس وبینار پلاس

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس باشگاه سوارکاری خزر

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس فروشگاه لوازم صوتی های فای

205 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس آموزش برنامه نویسی سمی کالن

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب

قالب وردپرس آژانس دیجیتال مارکتینگ یوز

190 هزار تومان پیش نمایش
انتخاب